Báo giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ kế toán

Ngày 21 tháng 9 năm 2020

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI (Theo tháng)

(Đơn vị: VNĐ)

STT Số lượng chứng từ Dịch vụ - Thương mại Xây dựng Sản xuất
1 Không phát sinh              140,000              140,000              140,000
2 Từ 1-09 chứng từ           1,000,000           1,300,000           1,600,000
3 Từ 10 - 18 chứng từ           1,300,000           1,500,000           2,000,000
4 Từ 19 - 33 chứng từ           1,500,000           2,000,000           2,800,000
5 Từ 34 - 50 chứng từ           1,800,000           3,000,000           4,000,000
6 Từ 51 trở lên  Thỏa thuận   Thỏa thuận   Thỏa thuận  

 

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

1. Kê khai nộp thuế môn bài.

2. Tập hợp, sắp xếp chứng từ đầu ra/ đầu vào và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ. Báo cáo thuế GTGT tháng/ quý.

3. Báo cáo thuế GTGT tháng/quý.

4. Báo cáo thuế TNCN hàng tháng/ quý.

5. Tạm tính/ nộp thuế TNDN hàng tháng/ quý.

6. Thông báo phát hành hóa đơn nếu có.

7. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng/ quý đối với đơn vị chưa chuyển đổi theo TT78.

8. Đối chiếu công nợ Khách hàng/ Nhà cung cấp.

9. Thiết lập sổ sách kế toán.

10. Báo cáo tài chính cuối năm

11. Báo cáo quyết toán TNDN hàng năm

12. Báo cáo quyết toán TNCN hàng năm.

13. Phục vụ hỗ trợ quyết toán thuế với số liệu đã làm cho DN khi cơ quan thuế ra yêu cầu.

14. Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp..

15.  Tư vấn với KH những sai phạm về luật thuế/kế toán. Bám sát nhắc nhở cung cấp thông tin số liệu để hạch toán và kê khai thuế.

 

GHI CHÚ:

1. Chứng từ có quá nhiều danh mục hàng hóa sẽ tính bằng nhiều chứng từ (Số danh mục chia cho 10), ví dụ: Hóa đơn có 50 hàng hóa được tính là 5 chứng từ khi tính giá dịch vụ.

2. Đối với DN Xây dựng có thể sẽ khảo sát và báo giá riêng theo công trình, doanh thu.

3. Đối với doanh nghiệp sản xuất có thể tính đến độ phức tạp của cơ cấu hình thành sản phẩm, định mức nguyên vật liệu …

4. Số sách kế toán lưu file mềm, DN có thể tự in hoặc chi phí in không quá 2tr/ năm tùy theo dung lượng. Trường hợp sau một vài năm hoạt động, DN có yêu cầu quyết toán thuế của cơ quan thuế, sẽ tính chi phí theo vụ việc riêng theo ngày công của kế toán trưởng và chi phí đi lại để tiếp đoàn quyết toán.

Liên hệ để được tư vấn với mức chi phí phù hợp nhất: 038.468.8318 / 0984 908 237

Các bài khác