Nghiệp vụ và tư vấn

Hạch toán kế toán trong DN Bất động sản

Hạch toán kế toán trong DN Bất động sản

Kế toán DN Bất động sản mang đặc thù riêng, khác với các loại hình DN sản xuất, kinh doanh thông thường. Do đó đòi hỏi kế toán cần nắm vững chế độ kế toán hiện hành và có nhiều kinh nghiệm

Xử lý chi phí nhân công trong xây dựng

Xử lý chi phí nhân công trong xây dựng

Nhân công nhiều nên Doanh nghiệp hay bị truy thu bảo hiểm, thuế Thu nhập cá nhân, TNDN. Vậy cần những gì để chi phí nhân công trong xây dựng  hợp lý, hợp lệ.

Mức lương đóng Bảo hiểm xã hội năm 2021

Mức lương đóng Bảo hiểm xã hội năm 2021

Mức lương tối thiểu vùng là căn cứ quan trọng để người lao động và người sử dụng lao động đàm phán mức tiền lương và còn là căn cứ xác định mức đóng BHXH bắt buộc tối thiểu áp dụng ở các đơn vị và doanh nghiệp

Hoàn thiện dọn dẹp sổ sách kế toán

Hoàn thiện dọn dẹp sổ sách kế toán

Hoàn thiện dọn dẹp sổ sách kế toán là hoạt động kiểm tra và soát xét kế toán, thông qua việc kiểm tra các chứng từ kế toán, kiểm tra các bút toán hạch toán, các báo cáo kế toán, hồ sơ quyết toán thuế, từ đó có các điều chỉnh cần thiết để sổ sách và các báo cáo kế toán phù hợp theo đúng quy định.

ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT

ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT

Các đối tượng không chịu thuế GTGT thì:

ü  Không phải tính, nộp thuế GTGT đầu ra

ü  Không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào

37 khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

37 khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

 Tổng hợp các khoản chi phí không được tính thuế TNDN , các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN, mức không chế chi phí một số khoản theo quy định tại Thông tư 78, TT96, TT25/2018/T-BTC.

Xây dựng bộ máy kế toán cho doanh nghiệp

Xây dựng bộ máy kế toán cho doanh nghiệp

Tổ chức bộ máy kế toán phản ánh cách thức tổ chức, bố trí nguồn nhân lực để thực hiện các nội dung của công tác kế toán. Phòng kế toán chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Giám đốc Công ty về tất cả hoạt động của phòng mình.

Khai báo Báo cáo tình hình lao động

Khai báo Báo cáo tình hình lao động

Định kỳ 06 tháng và hàng năm, đơn vị sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

CÁC BƯỚC RÀ SOÁT KHI LÊN BCTC NĂM

CÁC BƯỚC RÀ SOÁT KHI LÊN BCTC NĂM

Trước khi lên BCTC năm chúng ta hãy rà soát lại kỹ tất cả một lượt, tránh các sai sót không đáng có.

Đào tạo kế toán

Đào tạo kế toán

Đào tạo kế toán

Quy định về khai báo giao dịch liên kết trong kế toán

Quy định về khai báo giao dịch liên kết trong kế toán

Tóm tắt Quy định về khai báo giao dịch liên kết trong kế toán