Dịch vụ

Thành lập doanh nghiệp trọn gói- nhanh chóng

Các bước thực hiện thủ tục :

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp/công ty bao gồm:

  • Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp.
  • Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;
  • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, tổ chức
  • Quyết định góp vốn, Văn bản cử đại diện theo ủy quyền đối với thành viên công ty, cổ đông công ty là tổ chức;

Công ty chúng tôi sẽ soạn thảo các hồ sơ trên và chuyển khách hàng ngay sau khi tiếp nhận đủ thông tin.

Bước 2: Nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian : 03 – 05 ngày làm việc.

Làm con dấu ngay khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế công ty.

Bước 3: Lập báo cáo thuế ban đầu

- Lập tờ khai môn bài + đóng phí môn bài

Chỉ tiêu

Mức lệ phí môn bài

Tiểu mục

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư > 10 tỷ

3.000.000 đ/ năm

2862

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư =<10 tỷ

2.000.000 đ/ năm

2863

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 đ/ năm

2864

- Đăng ký và thông báo phát hành hóa đơn

- Lập tờ khai GTGT, TNCN, báo cáo SDHD quý ban đầu…..

 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TRỌN GÓI

 

1.500.000 đ 

 

HOTLINE: 038.468.8318

Các bài khác