Dịch vụ

Dịch vụ kê khai và làm kế toán thuế

  1.    Khai thuế, nộp thuế môn bài
  2.   Tập hợp, sắp xếp chứng từ đầu ra, đầu vào và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ đó.
  3.   Tư vấn việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý
  4.   Kê khai thuế GTGT, TNCN, BC SDHĐ theo tháng hoặc quý, tạm tính thuế TNDN, nộp báo cáo lên cơ quan Thuế theo quy định.
  5.   Tư vấn, xử lý kịp thời theo phát sinh hàng tháng, quý.
  6.   Nhập liệu chứng từ vào phần mềm hàng tháng hoặc quý
  7.   Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
  8.   Lập BCTC vay vốn khi Doanh nghiệp cần.
  9.   Cuối năm lên các BCTC, quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN gửi Cơ quan thuế. Gửi báo cáo thống kê…

Các bài khác