Nghiệp vụ và tư vấn

CÁC BƯỚC RÀ SOÁT KHI LÊN BCTC NĂM

  1. Làm tổng hợp TK thuế GTGT các quý sau đó đối chiếu:

-Kiểm tra thuế GTGT đầu ra, đầu vào khớp TK 1331, 3331

-Khớp TK doanh thu 511

      2.  Kiểm tra quỹ tiền TK 111-không âm

TK ngân hàng 112 khớp sổ phụ, sao kê.

3.  Kiếm tra chốt công nợ phải thu, phải trả TK 131, 331

Làm Biên bản chốt công nợ với khách hàng khi kết thúc năm  (Trong năm Ktra các hóa đơn đầu vào >=20tr phải CK không dùng tiền mặt, foto UNC kẹp cùng hóa đơn- làm bảng tổng hợp các hóa đơn >=20tr cái này dùng khi quyết toán rất tiện)

4. Kiếm tra xem có tạm ứng – kiểm tra chưa dùng hết thì hoàn ứng

5. Kiếm tra tồn kho 152,153,156 chi tiết khớp với tổng hợp- không âm

6. Phân bổ CCDC, khấu hao và chốt 153, 242, 211, 214 ( Để riêng phần bộ hồ sơ TS, làm thẻ tài sản đánh số theo dõi,  kiểm tra lại xem chi phí nào hợp lý, không hợp lý)

7. Tổng hợp bảng lương khớp với TK 334

Lưu ý: tiền ăn giữa ca không vượt quá 730.000 đ/ tháng, nếu vượt thì bị tính thuế TNCN

 Hoàn thiện bảng chấm công và hợp đồng lao động, quyết định tăng lương ( nếu có)

8. Tổng hợp chốt BHXH khớp với TK 338

9. Tập hợp bảng nộp ngân sách Nhà nước (để so sánh) gồm:

Tiền nộp thuế Môn bài, thuế GTGT, thuế xuất nhập khẩu, thuế TNDN tạm nộp, thuế TNCN, phạt chậm nộp…

10. Chốt TK vay 341 ( Vay cá nhân, tổ chức)

Sau đó làm hợp đồng vay, mượn cá nhân  ( nếu có)

11. Kiểm tra chi phí lãi vay- Nếu chưa góp đủ vốn sẽ bị loại phần chi phí lãi vay này.

 

Liên hệ để được tư vấn kỹ hơn : 038.468.8318

Các bài khác