Nghiệp vụ và tư vấn

Khai báo Báo cáo tình hình lao động

Thời hạn khai báo tình hình sử dụng lao động

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP đã sửa đổi một số quy định liên quan đến việc báo cáo sử dụng lao động có hiệu lực từ 01/02/2021 có quy định cụ thể về thời hạn khai báo tình hình sử dụng lao động như sau:

 “ Định kỳ 06 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 05 tháng 12), người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện…” 

Như vậy, mỗi năm, doanh nghiệp sẽ phải báo cáo tình hình thay đổi lao động định kì 06 tháng. Hạn cuối để thực hiện thủ tục này là trước ngày 05/6 và trước 05/12.

Cũng theo khoản 2 Điều này, người sử dụng lao động sẽ gửi báo cáo này đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Thủ tục này có thể thực hiện qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trực tiếp gửi bản giấy đến các cơ quan trên.

 

Hướng dẫn báo cáo tình hình sử dụng lao động

Có 2 cách để báo cáo tình hình sử dụng lao động mà doanh nghiệp có thể lựa chọn:

Cách 1- Nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia https://dichvucong.gov.vn/ 

Bước 2: .Đơn vị chưa có tài khoản thì đăng ký mới. Cắm thiết bị ký số USB Token để đăng nhập tài khoản.

 

Bước 3: Sau khi đăng nhập, chọn "Dịch vụ công trực tuyến".

Tìm kiếm thủ tục bằng cách nhập từ khóa tìm kiếm theo tên trong thủ tục.

Chọn cơ quan thực hiện là "Bảo hiểm xã hội Việt Nam".

Xong ấn “ Tìm kiếm ”

Sau đó chọn "Liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình sử dụng lao động".

Bước 4: chọn "Liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình sử dụng lao động"

bấm vào "Nộp trực tuyến".
 

Bước 5: Khai thông tin.
Lựa chọn cơ quan nhận báo cáo là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Nhập Mã đơn vị; Mã cơ quan BHXH- Mã này chưa biết mình có thể kích vào tra cứu ..