Nghiệp vụ và tư vấn

Mức lương đóng Bảo hiểm xã hội năm 2021

Kể từ ngày 01/01/2021, mức lương tối thiểu vùng được giữ nguyên, tiếp tục thực hiện theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP ban hành ngày 15/11/2019. Mức lương tối thiểu vùng này sẽ được áp dụng cho đến khi có quy định mới:

Vùng áp dụng

Mức lương tối thiểu

Vùng 1

4.420.000 đồng/ tháng

Vùng 2

3.920.000 đồng/ tháng

Vùng 3

3.430.000 đồng/ tháng

Vùng 4

3.070.000 đồng/ tháng

 

  1. 1.     Mức lương tháng đóng BHXH tối thiểu:

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

Trong đó:

Mức Lương: theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo Quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động…

Phụ cấp lương: là các khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh…

Các khoản bổ sung khác: là khoản tiền ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động..

** Các khoản phụ cấp phải cộng vào để tham gia bảo hiểm bắt buộc: Phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phục cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

** Các khoản không phải đóng Bảo hiểm bắt buộc: Các khoản chế độ và phúc lợi khác như – tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong Hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

 

- Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với NLĐ làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

+ NLĐ làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;

+ NLĐ làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

- Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở.

 

1.1            Mức lương thấp nhấp để đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN 2021:

Vùng áp dụng

Đối với lao động chưa qua học nghề (làm công việc đơn giản nhất)

Đối với lao động đã qua học nghề ( Phải cộng thêm 7%)

Vùng 1

4.420.000 đồng/ tháng

4.729.400 đồng/ tháng

Vùng 2

3.920.000 đồng/ tháng

4.194.400 đồng/ tháng

Vùng 3

3.430.000 đồng/ tháng

3.670.100 đồng/ tháng

Vùng 4

3.070.000 đồng/ tháng

3.284.900 đồng/ tháng

 

NLĐ làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

 

 

 

1.2        Mức tiền lương cao nhất để tham gia BHXH bắt buộc hàng tháng trong năm 2021:

Loại bảo hiểm

Quy định

Không quá

Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm Y tế

Không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu chung

= < (20*1.490.000= 29.800.000 đ)

Bảo hiểm thất nghiệp

Không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu vùng

= < (20* Mức lương tối thiểu của từng vùng)

  • Thông tin mức lương tối thiểu chung: Mức lương tối thiểu chung hiện nay: 1.490.000 đ/ tháng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP về mức lương cơ sở của cán bộ, cong chức và lực lượn vũ trang.
  1. 2.     Bảng tỷ lệ đóng các loại Bảo hiểm bắt buộc năm 2021

Trách nhiệm đóng của các đối tượng

BHXH

BHYT

BHTN

Tổng

Doanh nghiệp đóng

17.5%

3%

1%

21.5%

Người lao động đóng

8%

1.5%

1%

10.5%

 

TỔNG

 

 

25.5%

 

4.5%

 

2%

 

32%

 

Mức đóng bảo hiểm= Tiền lương tháng làm căn cứ đóng Bảo hiểm* Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm nêu trên

Ngoài các khoản trích bảo hiểm bắt buộc nêu trên Doanh nghiệp còn phải đóng thêm kinh phí công đoàn cho Liên đoàn lao động Quận/ Huyện

Mức đóng Kinh phí công đoàn= 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP: 2% kinh phí công đoàn này, doanh nghiệp phải đóng tất, người lao động không phải đóng Kinh phí công đoàn. Nhưng người lao động tham gia Công đoàn thì sẽ phải đóng Đoàn phí.

  

HOTLINE: 038.468.8318

Các bài khác