Nghiệp vụ và tư vấn

Xử lý chi phí nhân công trong xây dựng

Các phương thức hợp lý Chi phí nhân công trong xây dựng như sau:

1. Ký hợp đồng lao động với từng cá nhân (Từ 1 tháng trở lên-dài hạn)

*Bộ chứng từ bao gồm:- Hợp đồng lao động; Bảng chấm công; Bảng Lương; Chứng từ thanh toán hợp lệ; Hồ sơ đầy đủ của cá nhân (CMND, SYLL, GKS, HK, bằng cấp liên quan (nếu có)..)

* Cách hạch toán:

Hạch toán chi phí:

Nợ TK 154/622/627

Có TK 334

 

Trích thuế TNCN:

Nợ TK 334

Có TK 3335

 

Trích bảo hiểm xã hội:

Nợ TK 154/622/627/334

Có TK 338 

Chi trả lương, nộp thuế TNCN:

Nợ TK 334/3335

Có TK 111, 112

 

Ưu điểm: Không phải ký hợp đồng nhiều lần

+ Chi phí an toàn cho DN

Nhược điểm:

+ Phải đóng bảo hiểm mức 32% cho công nhân (Doanh nghiệp đóng 21.5%, công nhân đóng10.5%).

+ Phải quyết toán thuế cho cá nhân.

+ Phải trích thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần ( Từ 01/01/2020 giảm trừ bản thân: 11triệu, giảm trừ 1 người phụ thuộc 4.4triệu)

2. Ký hợp đồng lao động với từng cá nhân (Dưới 1 tháng) 

* Bộ chứng từ bao gồm: Hợp đồng lao động; Bảng chấm công; Bảng Lương; Chứng từ thanh toán hợp lệ; Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân; Trích thuế TNCN 10% (Đối với thu nhập trên 2 triệu đồng/1 tháng).

* Cách hạch toán

Hạch toán chi phí:

Nợ TK 154/622

Có TK 334

 

Trích thuế TNCN:

Nợ TK 334

Có TK 3335

 

Chi trả lương, nộp thuế TNCN:

Nợ TK 334/3335

Có TK 111, 112

 

 

Lưu ý:

Nếu không muốn trích thuế TNCN 10% thì cá nhân đó phải làm cam kết Mẫu 02/CK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC với điều kiện: Chỉ có thu nhập duy nhất tại 1 nơi và có MST cá nhân tại thời điểm cam kết.

Ưu điểm:

+ Không phải đóng bảo hiểm.

+ Không phải đóng thuế TNCN nếu thỏa mãn điều kiện trên.

Nhược điểm:

+ Hợp đồng chỉ ký tối đa được 2 lần trong 1 năm. (Theo Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13).

+ Phải quyết toán thuế cho cá nhân.

 

 3. Thuê Doanh nghiệp khác làm thầu phụ (Có tư cách pháp nhân)

* Bộ chứng từ bao gồm: Hợp đồng giao thầu; Biên bản nghiệm thu khối lượng; Biên bản thanh lý hợp đồng; Chứng từ thanh toán hợp lệ; Hóa đơn giá trị gia tăng.

* Cách hạch toán

Hạch toán chi phí

Nợ TK 154/627/622

Có TK 331

Thanh toán:

Nợ TK 331

Có TK 111,112

 

Ưu điểm:

+ Doanh nghiệp không phải làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

+ Doanh nghiệp không phải đóng bảo hiểm.

Nhược điểmChi phí lớn (Do Doanh nghiệp bên kia sẽ phải nộp Thuế GTGT 10%; Thuế TNDN 20%).

 

4. Khoán cho 1 cá nhân tự tổ chức đội thi công (Là cá nhân kinh doanh)

* Bộ chứng từ bao gồm: Hợp đồng giao khoán; Biên bản nghiệm thu khối lượng; Biên bản thanh lý hợp đồng; Chứng từ thanh toán hợp lệ; Chứng minh nhân dân; Hóa đơn lẻ do cơ quan thuế cấp.

* Cách hạch toán

Hạch toán chi phí:

Nợ TK 154/627/622

Có TK 331

Khi Thanh toán:

Nợ TK 331

Có TK 111, 112

 

Ưu điểm:

+ Không phải chấm công, tính lương, làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

+ Không phải đóng bảo hiểm.

Nhược điểm:

+ Cá nhân phải đăng ký kinh doanh.

+ Cá nhân phải đóng thuế 7% (Trong đó thuế GTGT là 5%, thuế TNCN là 2%).Căn cứ theo Điều 2 Thông tư 92 phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.


5. Khoán cho 1 cá nhân tự tổ chức đội thi công (Không kinh doanh)- Không có hóa đơn

* Bộ chứng từ bao gồm: Hợp đồng giao khoán; Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành; Biên bản thanh lý hợp đồng; Chứng từ thanh toán hợp lệ; Chứng minh nhân dân; Kê khai và nộp thuế TNCN 10% cho mỗi lần thanh toán.

* Cách hạch toán

Hạch toán chi phí:

Nợ TK 154/627/622

Có TK 3388

Trích thuế TNCN 10%:

Nợ TK 3388

Có TK 3335

 

Khi Thanh toán:

Nợ TK 3388

Có TK 111, 112

 

Ưu điểm:

+ Không phải đóng bảo hiểm, không lo truy thu.

+ Lợi thế 20% thuế TNDN và Không phải xuất hóa đơn lẻ do cơ quan thuế cấp (Căn cứ Khoản 1, Điều 13, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in quy định: “Trường hợp tổ chức không phải là Doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế Không cấp hóa đơn.”)

Nhược điểm:

+ Phải kê khai và đóng thuế TNCN 10% cho mỗi lần thanh toán.

+ Phải quyết toán thuế cho cá nhân.

+ Nhân công không có VAT nên không được khấu trừ VAT.

 

ST-Liên hệ để được tư vấn: 038.468.8318/ 0984 908 237

Các bài khác